Cenovnik
Bolnicki dan

Naziv usluge Cena
Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi 15.000,00
Bolnički dan u apartmanu 20.000,00
Doplata za intenzivno praćenje - MONITORING 5.900,00
Individualna sestrinska nega /12h/ 7.500,00
Doplata za boravak u jednokrevetnoj sobi ili apartmanu 5.900,00
Prisustvo pratnje tokom noći 9.500,00

Pregledi
Kardiologija

Naziv usluge Cena
Pregled kardiologa 8.000,00
EKG (Elektrokardiogram) 1.500,00
Ultrazvuk srca sa kolor doplerom 8.000,00
Pregled kardiologa sa ultrazvukom srca 12.000,00
Ergometrija (Test opterećenja ) 12.000,00
Ergometrijski stres eho test 14.000,00
Farmakološki (Dobutaminski, Dipiridamolski) stres eho test 17.000,00
Holter krvnog pritiska (24-satni holter krvnog pritiska) 7.000,00
Holter EKG-a (24-satni holter EKG-a) 8.000,00Gastroenterologija

Naziv usluge Cena
Pregled gastroenterologa 7.000,00
Ultrazvuk abdomena 6.000,00
Gastroskopija 18.500,00
Kolonoskopija 22.500,00
Analgosedacija 6.000,00
Uzimanje uzorka i PH analiza 4.000,00
Proktoloski pregled sa anoskopijom 7.000,00Pulmologija i Alergologija

Naziv usluge Cena
Pregled pulmologa/
pneumoftiziologa
7.000,00
Pregled alergologa 7.000,00
Spirometrija (Test plućne funkcije) 3.000,00
Pregled pulmologa sa sirometrijom 8.000,00
Alergološke kožne probe na inhalacione alergene 4.000,00
Alergološke kožne probe na nutritivne alergene 4.000,00
PPD proba 6.000,00Reumatologija

Naziv usluge Cena
Pregled reumatologa 7.000,00
Ultrazvuk zgloba 6.000,00
Kapilaroskopija - samostalno 6.000,00
Kapilaroskopija u okviru pregleda 4.000,00
Test salivacije 3.000,00
Schirmerov test 1.800,00
Infiltracija ("blokada") 4.000,00Endokrinologija

Naziv usluge Cena
Pregled endokrinologa 7.000,00
Ultrazvuk štitaste žlezde 6.000,00
Pregled endokrinologa sa UZ stitaste zlezde 9.500,00Hematologija

Naziv usluge Cena
Pregled interniste hematologa 7.000,00Onkologija

Naziv usluge Cena
Pregled onkologa 8.000,00
Pregled dokumentacije sa sekundarnim misljenjem 8.000,00Nefrologija

Naziv usluge Cena
Pregled nefrologa 7.000,00
Ultrazvuk bubrega i mokraćovoda 6.000,00
Pregled nefrologa sa ultrazvukom bubrega 9.500,00
Kolor dopler bubrežnih arterija 5.000,00Neurologija

Naziv usluge Cena
Pregled neurologa 7.000,00
Dopler krvnih sudova vrata 6.000,00Dermatologija

Naziv usluge Cena
Dermatološki pregled 7.000,00
Dermatoskopija 5.000,00
Dermatoloski pregled sa dermatoskopijom 7.000,00
Biopsija kože 10.000,00Nutricionista

Naziv usluge Cena
Pregled specijaliste za ishranu sa odredjivanjem dijetetskog rezima 7.000,00
** Cena svih pregleda obavljenih od strane profesora uvećava se za 2.000,00
Cena pregleda tokom noći (od 22h do 07h), nedeljom ili praznikom fakturišu se sa uvećanjem od 70%Posebni pregledi

Naziv usluge Cena
Ekspertsko mišljenje subspecijaliste na osnovu dokumentacije (bez pregleda) 9.500,00
Onkološki konzilijum (3 člana) 36.000,00
Onkološki konzilijum (4 člana) 48.000,00Sistematski pregledi

Naziv usluge Cena
Muškarci mlađi od 40 godina (individualni) pozvati za informaciju
Muškarci između 40 i 50 godina (individualni) pozvati za informaciju
Muškarci stariji od 50 godina (individualni) pozvati za informaciju
Žene mlađe od 40 godina (individualni) pozvati za informaciju
Žene između 40 i 50 godina (individualni) pozvati za informaciju
Žene starije od 50 godina (individualni) pozvati za informacijuVakcinacije

Naziv usluge Cena
Vakcinacija protiv
gripa u ordinaciji sa pregledom doktora
2.000,00
Pregled za vakcinaciju sa 
davanjem + cena vakcine
3.500,00
Vakcinacija protiv gripa posle internističkog pregleda 700,00
Vakcinacija protiv gripa u kuć.poseti sa pregledom doktora 6.000,00Ultrazvuk i dopler

Naziv usluge Cena
Ultrazvuk abdomena 6.000,00
Ultazvuk štitaste žlezde 6.000,00
Ultrazvuk dojki 6.000,00
Ultrazvuk mekih tkiva/mišića 6.000,00
Ultrazvuk abdomena i male karlice 8.000,00
Ultrazvuk abdomena sa dopler-om renalnih arterija 8.000,00
Ultrazvuk abdomena sa dopler-om venae portae 8.000,00
Dopler krvnih sudova obe noge 7.000,00
Dopler krvnih sudova obe ruke 7.000,00
Dopler krvnih sudova vrata 6.000,00
Dopler abdominalne aorte 6.000,00RTG dijagnostika

Naziv usluge Cena
RTG srca i pluća 10.000,00
Nativni RTG abdomena 10.000,00
RTG koštano-zglobnog sistema (različite regije) 10.000,00Laboratorija

Naziv usluge Cena
Usluga uzimanja uzorka za analizu naplaćuje se 500,00
Laboratorijska dijagnostika sprovodi se u saradnji sa najeminentnijim, akreditovanim laboratorijama po njihovim važecim cenovnicima
Patohistološka dijagnostika – po važećem cenovniku referentne ustanoveTerapija i intervencije

Naziv usluge Cena
Plasiranje braunile 1.000,00
Davanje injekcije s.c - usluga (lek se naplaćuje po cenovniku) 1.000,00
Davanje injekcije i.m - usluga (lek se naplaćuje po cenovniku) 1.000,00
Davanje injekcije i.v.- usluga (lek se naplaćuje po cenovniku) 1.500,00
Davanje antibiotika i.m - usluga (lek se naplaćuje po cenovniku) 2.000,00
Davanje infuzije - usluga (usluga obuhvata aplikaciju infuzije i infuzioni rastvor) 3.000,00
Davanje infuzije sa lekom - usluga (usluga obuhvata aplikaciju infuzije i infuzioni rastvor, lek se naplaćuje po cenovniku) 4.000,00
Transfuzija krvi i krvnih derivata - jedna jedinica (usluga obuhvata trebovanje i aplikaciju krvnih derivata, neophodne analize, interreakcija i cena derivata se naplaćuju prema cenovniku Instituta za transfuziju krvi Srbije) 20.000,00
Transfuzija krvi - druga jedinica 10.000,00
Terapijska transfuzija trombocita (usluga obuhvata trebovanje i aplikaciju, neophodne analize i cena derivata se naplaćuju prema cenovniku Instituta za transfuziju krvi Srbije) 15.000,00
Transfuzija trombocita –pul (usluga obuhvata trebovanje i aplikaciju; neophodne analize i cena derivata se naplaćuju prema cenovniku Instituta za transfuziju krvi Srbije) 30.000,00
Terapijska transfuzija krioprecipitata (usluga obuhvata trebovanje i aplikaciju, neophodne analize i cena derivata se naplaćuju prema cenovniku Instituta za transfuziju krvi Srbije) 6.000,00
Terapijska transfuzija sveže smrznute plazme – jedna jedinica (usluga obuhvata trebovanje i aplikaciju, neophodne analize i cena derivata se naplaćuju prema cenovniku Instituta za transfuziju krvi Srbije) 3000 5.000,00
Davanje humanih albumina - usluga (cena humanih albumina se naplaćuje prema cenovniku) 7.500,00
Infuzija preparata gvožđa 6.500,00
Davanje bisfosfonata - usluga (lek se naplaćuje prema cenovniku) 7.000,00
Davanje rastvora za parenteralnu ishranu – usluga (cena gotovih rastovora se naplaćuje prema cenovniku) 3.000,00
Aplikacija hemioterapije (nadzor sestre i lekara tokom boravka i usluga aplikacije terapije. Pregled lekara i cena leka se dodatno naplaćuje po cenovniku) 18.000,00
Nazotrahealna aspiracija 2.000,00
Inhalacija - usluga, terapija se naplaćuje po cenovniku 1.500,00
Oksigenoterapija (usluga obuhvata oksigenoterapiju i nadzor) 500,00/h
Oksigenoterapija u bolnickim uslovima 24h 6.000,00
Plasiranje centralnog venskog katetera 18.000,00
Previjanje centralnog venskog katetra 1.500,00
Plasiranje nazogastrične sonde 4.500,00
Klizma 4.000,00
Zamena diska i kese kolostome i ileostome 1.300,00
Plasiranje klasicnog urinarnog katetera 4.000,00
Plasiranje silikonskog urinarnog katetera 5.000,00
Zamena silikonskog urinarnog katetera 4.500,00
Previjanje manje regije 1.450,00
Previjanje srednje regije 1.950,00
Previjanje vece regije 2.950,00
Previjanje, usluga skidanja konaca 3.000,00
Hirurska obrada rane I dekubitusa 8.500,00
Aplikacija sistema za VAC terapiju ambulantno mala I srednja regija 24.000,00
Sternalna punkcija (u cenu ne ulazi lab. obrada materijala koja se naplacuje po vazecem cenovniku laboratorije) 11.000,00
Biopsija kosne srži 14.000,00
Punkcija ascitesa-paracenteza-(u cenu ne ulazi lab. obrada materijala koja se naplacuje po vazecem cenovniku laboratorije) 9.500,00
Pleuralna punkcija-(u cenu ne ulazi lab.obrada materijala koja se naplacuje po vazecem cenovniku laboratorije) 20.000,00
Ekstrakcija i zakljucavanje port a catda 2.000,00
Merenje krvnog pritiska 200,00
Merenje srčane frekvence i saturacije krvi kiseonikom pulsnim oksimetrom 200,00
Vadjenje krvi za acidobazni status (gasne analize); cena obrade krvi se naplacuje po cenovniku laboratorije 200,00
Merenje TT I TV, BMI 200,00
Glikemija (šećer u krvi) iz periferne krvi (iz prsta) 200,00
Dnevni profil glikemije 2.500,00
Kineziterapija 2.500,00
Fizikalna terapija 3.000,00
Parcijalna medicinska masaža 1.500,00
Opsta medicinska masaža 3.000,00Dnevna bolnica

Naziv usluge Cena
Boravak ( nadzor sestre i lekara tokom boravka i usluga aplikacije terapije, jedan obrok. Opšti pregled i cena leka se dodatno naplaćuju po cenovniku) 8.000,00
Aplikacija suportivne onkološke terapije (nadzor sestre i lekara tokom boravka i usluga aplikacije terapije. Opšti pregled i cena leka se dodatno naplaćuju po cenovniku) 4.000,00
Davanje bisfofsfonata 8.500,00
Aplikacija hemioterapije   (komplikovana, nekomplikovana) 10.000,00 - 18.000,00
Medikamentna terapija, potrošni materijal pozvati za informaciju
Cena leka sa premedikacijom i uslugom rastvaranja leka pozvati za informaciju
Laboratorija pozvati za informaciju
Sve ostale dijagnostičke i terapijske procedure fakturišu se po važećem cenovnikuProduženo lečenje gerijatrijskih pacijenata (stara lica) - mesečno

Naziv usluge Cena
Trokrevetna soba sa kupatilom pozvati za informaciju
Dvokrevetna soba sa kupatilom pozvati za informaciju
Jednokrevetna soba sa kupatilom pozvati za informaciju
Dvokrevetni apartman pozvati za informaciju
Jednokrevetni apartman pozvati za informaciju