Specijalistički pregledi

o_nama

Preko svog ambulantnog, odnosno specijalističko-konsultativnog odseka, bolnica pruža usluge konsultativnih pregleda stručnjaka svih specijalnosti (interniste, kardiologa, gastroenterologa, pulmologa, alergologa, onkologa, hematologa, nefrologa, reumatologa, dijetologa), ultrazvučnu dijagnostiku srca, abdomena, krvnih sudova, štitaste žlezde, mekih tkiva, RTG dijagnostiku (kosti, pluća, abdomena), endoskopsku dijagnostiku (gastroskopija, kolonoskopija) a, po potrebi, dijagnostičke i terapijske procedure i iz drugih oblasti (psihijatar, psiholog, neurolog, fizijatar…). U okviru ambulantnog odseka bolnice radi i više savetovališta ( Savetovalište za odvikavanje od pušenja sa primenom vrlo uspešne hipnoterapije, Savetovalište za zdravu ishranu, Savetovalište za porodice pacijenata na palijativnoj nezi…)


Pored stalno zaposlenog tima lekara, na čelu sa sa prof. dr Zorom Naumović, u bolnici ZORAMEDIC kao lekari konsultanti rade renomirani specijalisti iz različitih oblasti medicine, sa značajnim kliničkim iskustvom stečenim u toku rada u prestižnim zdravstvenim ustanovama, kao što su Institut za kardiovaskluarne bolesti Dedinje, Klinički centar Srbije, Vojnomedicinska akademija (VMA) I Kliničko bolnički centri u Beogradu.

Preporuka je da se pre pregleda lekara subspecijaliste obavi sveobuhvatni internistički pregled, kako bi se ustanovio problem i eventualna potreba za dodatnim pregledima i ispitivanjima određenih subspecijalista:

Po potrebi se mogu, preko konsultantskih saradnićkih ustanova, organizovati i pregledi drugih specijalnosti, kao i složenija dopunska dijagnostika. Takođe je moguće uraditi svu danas poznatu laboratorijsku dijagnostiku.


Kardioloski pregled

o_nama

Kome je NEOPHODAN kardiološki pregled?

• Svima koji imaju simptome u vidu bola ili neprijatnosti u grudima, zamaranje, gušenje, suv kašalj, malaksalost, osećaj lupanja i preskakanja srca, vrtoglavice, gubitak svesti, jer su to najčešći simptomi srčanih bolesti.


Prvi, osnovni kardiološki pregled uvek traje najmanje 60 minuta i obuhvata detaljan razgovor sa kardiologom, a potom pregled u koji su uključeni, pored standardnog pregleda slušalicama i merenja pritiska, EKG, ehokardiografija, analiziranje ranije dokumentacije (nekad veoma obimne), utvrđivanje potrebe za dodatnim dijagnostičkim procedurama, određivanje terapije i dogovor za dalje kontrole.

Zbrinjavanje odraslih pacijenata podrazumeva:

Kome se savetuje PREVENTIVNI kardiološki pregled?

Preventivni kardiološki pregled preporučuje se:

Preventivni kardiovaskularni paket pregleda podrazumeva osnovni kardiološki pregled sa ehokardiografijom (ultrazvuk srca), test opterećenja (procena krvnih sudova srca) i dopler karotidnih arterija (procena stanja krvnih sudova koji snabdevaju krvlju mozak), a u zavisnosti od ovih nalaza može se ovom paketu dodati holter EKG-a i holter krvnog pritiska.

Ovakav pregled daje uvid u postojeće faktore rizika, mnogo detaljniju procenu stanja srca i krvnih sudova, a samim tim i prognozu pacijenta, opredeljuje vrstu lečenja, ukoliko je ono potrebno, kao i dinamiku daljih kontrola.

Cene ovih usluga možete pogledati ovde.


Ehokardiografija (ultrazvuk srca)

zora_o_nama

Ehokardiografija (ultrazvuk srca) je pregled srca koji omogućava uvid u srčane strukture i u određene funkcionalne parametre. To je neinvazivna, bezbolna dijagnostička metoda koja ne zahteva nikakvu posebnu pripremu, nema štetnih dejstava i samim tim se moze raditi u svakoj životnoj dobi i ponavljati prema potrebi, bez ikakvih štetnih posledica. Njom se dobijaju vrlo korisni podaci o veličini srca, izgledu i debljini zidova, odnosno stanju srčanog mišića, izgledu i funkciji zalistaka, odnosno protoku krvi kroz njih, prisustvu tečnosti u srčanoj maramici ili njenom zadebljanju, snazi srca “kao mišićne pumpe”, pokretljivosti pojedinih segmenata zida srca, širini i izgledu aorte. Nije metoda kojom se mogu videti krvni sudovi srca.


Holter EKG

zora_o_nama

Holter EKG je značajna neinvazivna dijagnostička procedura, kojom u toku 24 časa, a po potrebi i 48h, odnosno 72h, registrujemo svaki električni impuls srca, koji kao podražaj prethodi srčanoj kontrakciji, znači zabeležimo “svaki srčani otkucaj”. Analizom zabeleženog srčanog rada, odnosno kontinuiranog EKG zapisa u različitim dnevnim aktivnostima (fizički rad, trčanje, nerviranje, opuštenost, spavanje i dr.) dobija se uvid u eventualne poremećaje u radu srca, prvenstveno kada su u pitanju aritmije, ali se mogu dobiti i korisne informacije vezane za indirektnu procenu srčane cirkulacije. Poremećaji srčanog ritma su sve češća pojava i kod mladih ljudi i jako je važno videti da li uopšte postoji aritmija, koja vrsta aritmije je u pitanju, a na osnovu toga se stepenuje rizik pacijenta i određuje terapija.


Ovakav način praćenja srčanog rada indikovan je, ne samo kod pacijenata koji osećaju nepravilan ili ubrzan srčani rad, već i kod onih koji imaju vrtoglavice, nesvestice ili potpune gubitke svesti, kao i kod pacijenata koji u porodičnoj anamnezi imaju podatak o naprasnom umiranju.

I ovde je važno napomenuti da su aritmije simptom i znak, a da je naš cilj da otkrijemo uzrok, jer jedino lečenje uzroka je pravo lečenje


Holter krvnog pritiska (ABPM)

zora_o_nama

Ambulatorni holter krvnog pritiska je pouzdana metoda registrovanja automatskih merenja krvnog pritiska tokom 24 sata u različitim dnevnim aktivnostima i situacijama. Arterijski pritisak meri se tokom dana i noći u određenim vremenskim intervalima, koji se određuju u dogovoru sa pacijentom. Ovim pregledom procenjuje se visina krvnog pritiska u različitim okolnostima, odnosno stepen hipertenzije, doba dana kada je pritisak najveći, da li postoji normalna dnevno-noćna varijacija pritiska i prema tome se određuje terapija. Takođe služi i za procenu uspešnosti primene lekova u lečenju visokog pritiska.


Test opterećenja (ergo test)

zora_o_nama

Krvni sudovi srca ne vide se lako, niti standardnim kardiološkim pregledom i mogu se direktno prikazati jedino koronarografijom. Test opterećenja je prva stepenica u indirektnoj proceni stanja krvnih sudova srca. Ovaj test se kod nas obavlja na pokretnoj traci (treadmill), uz korišćenje vrhunskih računarskih programa za evaluaciju EKG parametara. Tokom testa procenjujemo funkciju srca u uslovima postepenog fizičkog opterećenja (povećavanje brzine kretanja i nagiba trake na kojoj pacijent hoda). Tokom testa prati se kretanje pulsa, krvnog pritiska i kontinuirani EKG zapis, uz kliničko praćenje pacijenta. Primenjuje se kod bolova u grudima, sumnje na anginu pektoris, procenu ozbiljnosti angine pektoris, posle infarkta miokarda i kod visokog arterijskog pritiska, kao i poremećaja srčanog ritma. Na osnovu rezultata testa postavlja se, ukoliko je potrebno, indikacija za koronarografiju.


Ponovljenim testiranjima možemo pratiti i efekte preduzetih terapijskih mera, bilo da je u pitanju medikamentozno lečenje, ili stanje nakon plasiranja stenta ili bajpasa.

Test se ocenjuje kao pozitivan ili negativan, a bolje je je kada je negativan, jer tada ne očekujemo da postoji problem sa krvnim sudovima srca. Inače je u medicini , najčešće, bolje kada se neki nalaz označi kao negativan.


Stres eho test

o_nama

Kada se ergo test kombinuje sa ehokardiografskim pregledom neposredno nakon silaska sa trake (ili bicikla) govorimo o stres eho testu. Ultrazvukom se tada gleda pokretljivost pojedinih segmenata srčanog zida i na osnovu toga se zaključuje, indirektno, o dotoku krvi u srcani mišić, odnosno postavlja sumnja na “zakrečenje” krvnih sudova koji hrane srce._On se koristi kada u EKGu u mirovanju postoje promene koje onemogucavaju tumacenje ergo testa. To je, najčešće, nalaz tzv. bloka leve grane (LBBB), WPW sindroma ili prisustvo pejsmekera (PM). Korisni su i kada običan ergo test nije jasno ni pozitivan, ni negativan, a posebno značajni kod pacijenta koji su već imali neku intervenciju-implantiran stent ili uradjen baj pas.


Farmakološki testovi

o_nama

Farmakoloski stres eho test služi za dijagnostikovanje angine pektoris kada pacijent, iz bilo kog razloga, nije u stanju da uradi standardni test opterećenja. Vrlo je pogodan za starije osobe, pacijente koji se brzo zamaraju ili, iz bilo kog razloga, teško kreću. Farmakološki test opterećenja srca radi se sa lekovima koji se zove Dobutamin, Adenozin ili Dipiridamol.

I ergometrijski i farmakodinamski testovi se koriste za indirektnu procenu stanja krvnih sudova srca i služe da se na osnovu njih odredi potreba za dopunskom dijagnostikom – koronarografijom, bilo da su u pitanju novonastala stanja ili se radi o pacijentima koji su već imali neku intervenciju na srcu (plasiranje stenta ili urađen baj-pas)


Pulmolog

o_nama

Pregled specijaliste pulmologa sprovodi se u cilju dijagnostikovanja i lečenja bolesti pluća, kao što su zapaljenja, astma, hronični opstruktivni bronhitis, emfizem, tumori…

Otežano disanje, sviranje u grudima, suv, nadražajni kašalj, kašalj sa iskašljavanjem bilo kakvog ispljuvka, a posebno ako u njemu ima krvi, bolovi pri disanju ili kašlju, nedostatak vazduha ili kratak dah pri aktivnostima koje ste ranije dobro podnosili – to su najčešći simptomi koji opominju da se treba javiti pulmologu.


RTG snimak pluća je neophodan za prvi pregled pulmologa, koji će odrediti da li je potrebna dalja dopunska dijagnostika (MDCT, odnosno skener, MR-magnetna rezonanca, bronhoskopija sa biopsijom i dr.) RTG dijagnostiku moguće je uraditi u našoj bolnici, a svu eventualnu dopunsku dijagnostiku u zdravstvnim ustanovama sa kojima sarađujemo, bilo da je mi organizujemo ili vam pomognemo da to uradite u ličnoj režiji.

Spirometrija predstavlja test koji se izvodi radi procene funkcije pluća i sastavni je deo pregleda pulmologa.
To je:

Koristi se i za dijagnostikovanje i procenu težine drugih bolesti disajnih organa, kod ispitivanja uticaja faktora radne sredine, procene sposobnosti ronjenja i određivanja profesionalne sposobnosti za određena zanimanja.

Spirometrija se radi i u okviru preoperativne pripremei procene operativnog rizika bolesnika sa bolestima disajnih puteva i pluća.

Cene ovih usluga možete pogledati ovde.


Gastroenterolog

o_nama

U okviru naše bolnice moguće je dijagnostikovanje i lečenje stomačnih bolesti (jednjak, želudac, jetra, pankreas, tanko i debelo crevo...).

Gastroskopija predstavlja pregled želuca iznutra, putem sonde koja se plasira kroz usta i jednjak.


Na ovaj način se otkrivaju:

Tegobe koje zahtevaju gastroskopiju su: otežano gutanje, bol u stomaku, podrigivanje, gorušica, nadimanje, pečenje iza grudne kosti, mučnina, povraćanje, gubitak težine, crna stolica, malokrvnost.

Kolonoskopija predstavlja pregled debelog creva iznutra, putem sonde.

Preporučuje se pacijentima koji imaju bolove u stomaku, neredovno ili otežano crevno pražnjenje, promene izgleda stolice, krv u stolici, neobjašnjenju malokrvnosti ili gubitak u telesnoj težini.

Služi za dijagnostikovanje:

Posebno naglašavamo da karcinomi debelog creva spadaju u spororastuće tumore i zato je jako važno njihovo rano otkrivanje, jer ako se otkriju na vreme moguće je potpuno izlečenje. Ta činjenica, kao i podatak da se češće javljaju u određenim familijama, potencira značaj PREVENTIVNIH KOLONOSKOPIJA od 40-e godine nadalje, posebno kod onih koji među krvnim srodnicima imaju nekoga ko je bolovao ili boluje od karcinoma debelog creva.

Pomenute endoskopske metode moguće je uraditi u kratkotrajnoj venskoj anesteziji, tačnije analgosedaciji , što znači da pacijent prespava te procedure, a ubrzo nakon toga ide kući. Ta mogućnost čini ih značajno komfornijim nego ranije.
I gastro, a posebno kolonoskopija, zahtevaju određenu pripremu pacijenta, o čemu svako dobija detaljno pisano uputstvo.

Cene ovih usluga možete pogledati ovde.


Endokrinolog

o_nama

Poremećaj rada endokrinih žlezda, odnosno žlezda koje produkuju hormone, dovodi do vrlo čestih oboljenja: šećerne bolesti, povećane ili smanjenje funkcije štitaste žlezde, neplodnosti, metaboličkih poremećaja, gojaznosti, osteoporoze i mnogih drugih.


Endokrinološki pregled se preporučuje ukoliko imate neke od sledećih smetnji:

Svaki endokrinološki poremećaj se odražava i na druge organe, prvenstveno na srce i krvne sudove, pa blagovremeno otkrivanje i lečenje tih poremećaja prevenira pojavu srčanih oboljenja.

Cene ovih usluga možete pogledati ovde.


Alergolog

o_nama

Ukoliko imate simptome za koje sumnjate da mogu biti izazvani alergijama (kašalj, kijanje, suzenje očiju, posebno sezonskog karaktera, osipi po koži sa ili bez svraba), preporučujemo vam da obavite alergološka ispitivanja.

Kožni testovi su jednostavni i daju brze rezultate, najčešće se koriste i smatraju se zlatnim standardom u dijagnostici alergijskih reakcija. Ima ih više vrsta, a o odabiru odgovarajućeg odlučuje lekar.


U našoj bolnici imate mogućnost dijagnostike i lečenja alergijskih stanja i oboljenja, uz alergološka ispitivanja na:

Postoji i mogućnost alergijskog ispitivanja preko uzoraka krvi.

Cene ovih usluga možete pogledati ovde.


Reumatolog

o_nama

Uzrok bolova u kostima i mišićima, kao i bolova, otoka i jutarnje ukočenosti zglobova može biti neko od oko 100 reumatskih oboljenja: različite forme artritisa, degenerativni reumatizam, osteoporoza, fibromijalgija, mnoge sistemske bolesti (sistemski lupus, reumatoidni artritis)...


Reumatološki pregled se preporučuje ukoliko osećate neke od sledećih smetnji:


Nefrolog

o_nama

Bolesti bubrega i mokraćnih puteva su česte i mogu da budu opasne, ali ih je važno na vreme prepoznati i započeti blagovremeno lečenje.

Nefrološki pregled najčešće podrazumeva ultrazvuk bubrega i mokraćovoda, a po potrebi i kolor dopler bubrežnih arterija.


Ukoliko imate neku od sledećih smetnji, preporučujemo da obavite pregled kod interniste nefrologa:

Pravovremeno dijagnostikovanje i lečenje bubrežnih bolesti je izuzetno važno radi prevencije komplikacija na drugim organima, a posebno su tesno povezani srce i bubrezi.

Cene ovih usluga možete pogledati ovde.


Hematolog

o_nama

Poremećaji broja i oblika krvnih ćelija, poremećaji zgrušavanja krvi, kao i bolesti limfnog tkiva (slezine i limfnih čvorova) su u domenu specijalista za bolesti krvi.


Hematološki pregled se preporučuje kod sledećih tegoba:

Cene ovih usluga možete pogledati ovde.


Onkolog

o_nama

Onkologija je specijalizovana medicinska disciplina i interdisciplinarna nauka koja se bavi uzrocima, faktorima, prevencijom, dijagnostikom i lečenjem tumora.

Pacijent treba da poseti onkologa uveka kada postoji sumnja na postojanje tumora, kada je tumor već dijagnostikovan i potrebno je sprovesti lečenje, ili nakon što je pacijent bio podvrgnut lečenju, kako bi se pratio oporavak.
Neophodno je sprovoditi preventivne preglede, kojima je moguće postići rano otkrivanje tumora.


U bolnici ZORAMEDIC radimo preglede za:

Onkolog je vrlo često deo tima (konzilijuma), čiji su članovi hirurg specijalizovan za hirurško lečenje tumora i radiolog specijalista za lečenje kancera radiološkim metodama.

Njegova uloga uključuje sledeće aktivnosti:

Cene ovih usluga možete pogledati ovde.
Ultrazvučna dijagnostika

o_nama

Ultrazvučna dijagnostika služi za registrovanje stanja na organima i kao putokaz za dalje lečenje. Preporučuje se pacijentima koji imaju zdravstvene tegobe, kao i zdravim ljudima radi kontrole.


U bolnici ZORAMEDIC možete uraditi ultrazvučni pregled svih organa koji su dostupni takvom načinu pregleda:

Cene ovih usluga možete pogledati ovde.
DNEVNA BOLNICA

zora_o_nama

Dnevna bolnica je deo Ambulantno-polikliničkog odseka naše bolnice i namenjena je zbrinjavanju pacijenata koji nisu za bolničko lecenje, ali treba da im se sprovedu odgovarajuće dijagnostičke ili terapijske procedure koje traju više sati.

Najčešće se radi o pacijentima obolelim od malignih i drugih teških bolesti, ali i pacijentima koji zahtevaju ambulantno zbrinjavanje različitih internističkih stanja.


Dnevna bolnica raspolaže mogućnošću primene različitih vidova terapije:

Opremljena je posebnim krevetima koji omogućavaju komforno lezanje ili sedenje tokom aplikacije terapije. Pacijenti su pod konstantnim medicinskim nadzorom, a u toku primanja terapije mogu koristiti besplatan WiFi, kao i kablovsku televiziju, slušati muziku ili pročitati nesto od dnevne štampe, časopisa ili knjiga.

Cene ovih usluga mozete pogledati ovde
Bolnički dan

o_nama

Bolnica Z O R A M E D I C raspolaže krevetima u intenzivnoj nezi, u dvokrevetnim sobama i u apartmanima.

Sobe su opremljene po najvišim standardima, sa udobnim krevetima, a možete birati između električnih bolničkih postelja, boks kreveta i specijalno konstruisanih drvenih kreveta prilagođenih starijim osobama. Svaki krevet može biti dopunjen i antidekubitalnim dušekom, a korisnici mogu birati čak i boju posteljine.


Svaka soba poseduje kupatilo, a opremljene su televizorima sa kablovskom televizijom i pristupom brzom internetu. Svaki korisnik dobija svoj mobilni SOS taster kojim, po želji, može pozvati nekog od osoblja, kako iz postelje tako i iz bilo koje druge prostorije, sa terase ili iz dvorišta.

Posete u dvokrevetnim sobama su dozvoljene u periodu od 9:30h do 11:30 i od 16:30 do 18:30h, a zbog komfora drugog pacijenta u sobi, ograničene su na 60 minuta.

Apartmani su izdvojeni, svaki poseduje kupatilo, terasu, televizor sa kablovskom televizijom, kao i pristup brzom internetu.

Posete u apartmanima dozvoljene su u istim terminima, a boravak posete tokom noći naplaćuje se po važećem cenovniku. U tu cenu je uračunat i doručak.

U bolnički dan su uključena tri obroka i dva međuobroka, po meniju koji je nutricionistički prilagođen svakom pacijentu. Unos hrane u bolnicu nije dozvoljen.

Bolnički dan podrazumeva i svakodnevni pregled interniste, a po potrebi se angažuju i najeminentniji lekari drugih specijalnosti. Rad je timski, multidisciplinarni, a na čelu tima je prof. dr Zora Naumović. Dijagnostičke i terapijske procedure, kao i konsultativni pregledi lekara odgovarajućih specijalnosti,naplaćuju se kao dodatne usluge po važećem cenovniku.

Cene bolničkog dana i smeštaja u našoj bolnici možete pogledati ovde.
PALIJATIVNA NEGA

zora_o_nama

I pored velikog napretka medicine i danas smo u situaciji da se srećemo sa stadijumima teških bolesti u kojima ne očekujemo izlečenje kod pacijenta. Iako smo tada izgubili bitku sa bolešću, ne smemo dozvoliti da ona izaziva velike višemesečne patnje kod pacijenta i njegove porodice.

Palijativna terapija se bavi ublažavanjem ovih patnji. Pored medicinske, potpora pacijentu i porodici mora biti psihološka, socijalna i emotivno-duhovna.


Palijativna nega primenjuje se kod svakog bolesnika kod kojeg je postavljena dijagnoza teške hronične ili neizlečive bolesti, dakle onda kada ne možemo govoriti o izlečenju, ali ni prihvatiti sve limite koje bolest želi nametnuti.Naprotiv, interdisciolinarnim pristupom želimo da prevazidjemo ogranicenja, otklonimo ili ublazimo tegobe, popravimo kvalitet života, pružimo podršku porodici, koja je, kao i sami pacijenti, vrlo često nepripremljena i nedovoljno informisana o stadijumu razvoja bolesti.

Ona uključuje sve postupke lečenja koji su započeti, a posebno važan zadatak palijativne medicine je nega i briga o pacijentima kod kojih prepoznajemo putanju kraja života i koji zahtevaju uglavnom potporno i simptomatsko lečenje uznapredovale bolesti.

Ovo je područje medicine je najveći izazov za medicinsko osoblje, jer uz medicinske postupke uključuje najintimnije ljudske strahove, psihologiju, duhovnost, dotiče filozofiju i religiju. Za naš palijativni tim ovo je područje strasti i borbe za kvalitetno produženje života bez poniženja, u komforu medicinskih postupaka i terapijskih mogućnosti.

Koji bolesnici su za palijativnu negu?

Uopšteno, kriteriji uključuju program nastavka bolničkog liječenja za bolesnike čije bi otpuštanje nakon završene epizode akutnog lečenja moglo prouzrokovati bitno pogoršanje njihove bolesti, delatnost zdravstvene nege i rehabilitacije posle završenog akutnog lečenja, te palijativu u užem smislu za bolesnike kojima se prognozira kratko preživljavanje i kojima, u uslovima u kojima žive, nije moguće obezbediti adekvatnu negu i kupiranje tegoba.

Svaka teška bolest može imati svoju terminalnu fazu i ona se najčešće dešava kod starih, mada nijedna životna dob nije poštedjena. Tegobe koje tada pacijenti osećaju mogu biti različite, a najčešći su:

Kada je najbolje vreme, kako i gde?

Usluge palijativnog zbrinjavanja treba da se pružaju u kontinuitetu, da su uvek dostupne svim pacijentima u skladu sa potrebama i da budu pružene na željenom mestu pacijenta. Najbolje je , kada postoje mogucnosti za to, sprovoditi individualnu palijativnu negu u domu pacijenta, a preko dnevnih bolnica omogućiti dopunu lečenja preko sprovodjenja odredjenih dijagnostičkih I terapijskih postupaka (hemioterapija, abdominalna punkcija, pleuralna punkcija..).

Kada su iscrpljene te mogućnosti pacijenta treba smestiti u bolnicu gde će dobiti sve sto mu je potrebno.

Mi smo tu da vam omogućimo usluge dnevne bolnice i bolničkog lečenja kroz aktivan, holistički i multidisciolinarni pristup čitavog tima u koji su uključeni lekari različitih specijalnosti, medicinske sestre, negovateljice, psihijatri, psiholozi, nutricionisti …

Bolničko palijativno zbrinjavanje podrazumeva 24 časovni nadzor lekara i ostalog medicinskog osoblja, kako za one korisnike kojima je to potrebno iz medicinskih razloga, tako i za usluge privremenog stacionarnog zbrinjavanja radi pružanja mogućnosti predaha porodici, a, naravno i trajnog zbrinjavanja korisnika sa ciljem olakšanja tegoba i poboljšanja kvaliteta života.

Važan segment palijativnog zbrinjavanja je i podrska porodici tokom lečenja, kada im je omogućeno prisustvo kraj bolesnika u vremenu i meri u kojoj to žele, a objektivno je izvodljivo.

Cene ovih usluga mozete pogledati ovde
GERIJATRIJA (Dom za stare)

zora_o_nama

Nije lako biti star, jos teže je biti star i bolestan, a najteže je biti star, bolestan i sam. Populacija starih je sve brojnija, problem njihovog zbrinjavanja sve veći, mogućnosti višetruko ograničene. Kad je reč o akutnoj bolesti, ili pogoršanju hronične koja zahteva bolničko lečenje, problem je, čini se, manji. Šta kad dodje vreme za otpust? Tu smo da pružimo i produženo gerijatrijsko zbrinjavanje..

Zašto?


…jer je sve nekada bilo lako; održavanje stambenog prostora, nabavka svih potrepština za svakodnevni život, kuvanje i briga o ishrani, briga o zdravlju, odlazak kod doktora, na laboratorijske i druge dijagnostičke procedure, redovno uzimanje terapije, svakodnevno vežbanje radi održavanja fizičke aktivnosti, održavanje licne higijene, druženje s ljudima, a danas to više nije lako, zato što sve to više ne možete sami, a deca imaju svoje živote i najčešće, iako žele, u uslovima današnje svakodnevnice nisu u stanju da sve to postignu…zato to prepustite nama i mirno uživajte u svom zlatnom dobu… zaslužili ste to…

Ne morate ići u Evropu za najvišim evropskim standardima, jer smo izgrađeni i opremljeni bar isto, ako ne i bolje nego  u visokorazvijenim evropskim državama. Osim vrhunskog smeštaja, stručne nege i medicinskog nadzora kod nas imate i toplu ljudsku brigu i kućni ambijent.

Naša misija je briga o starijim i nemoćnim osobama, nadahnuta načelima humanosti, predanosti osoblja i standardima evropskih ustanova ovakve vrste, dok našu viziju predstavlja dostojanstvena, sadržajima bogata i sigurna starost.

Zato bi se odsek gerijatrije mogao nazvati i ZORA HOME!

Jer, to je kuca u kojoj mozete boraviti 1, 101 ili 1001 dan.

Bićete smešteni u lux sobama, jesti kvalitetne obroke (tri glavna i dve užine), piti kafu, čaj, sok ili neko drugo bezalkoholno piće kada poželite (samo pozvonite na taster koji je uvek uz vas)…

Stigle su vas godine, zdravlje je, Bogu hvala, solidno, ali ste usamljeni…ne brinite! Tu smo da se družimo, da imate sa kim da pričate i da ćutite kada želite, da odigrate neku društvenu igru ili gledate zajedno TV.

Hoćete da prisustvujete nekom gradskom dešavanju, pogledate pozorišnu predstavu ili film, odete na koncert, prošetate nekim od gradskih parkova ili šetalista? Organizovaćemo!

Ili vas bolest ograničava, teško se krećete, treba vam pomoć u aktivnostima svakodnevnog života? Nikakav problem, imaćete vrhunsku zdravstvenu negu u svim segmentima življenja.

Vezani ste za postelju, teško bolesni, potreban vam je i stalni medicinski nadzor, dijagnostika, terapija? Imaćete i to!

O vašem zdravlju brinuće prof. dr Zora Naumovic, primarijus, lekar specijalista interne medicine, kardiolog na celu citavog tima specijalista i supspecijalista.

I da…umalo da zaboravimo! Sredjeni nokti, lepa frizura, negovana brada ili izbrijani..to se podrazumeva. Masaža…vežbe…razgovor sa psihologom..Može!

Želite još nešto? Kažite!

Tu smo da vam omogućimo da živite u toploj, porodičnoj atmosferi, sa osmehom i da se radujete svakom danu koji dolazi. Da shvatite da i starost može biti lepa, da je briga mnogo lakša kada se podeli, a radost mnogo veća kada se umnoži…da je bolest manje teška kad njen teret ponese više ledja…

Zašto dalje pričati?
Dodjite, pogledajte, uverite se, odlučite!
I proverite, uvek, još jednom!

Cene ovih usluga možete pogledati ovde.
OPŠTI INTERNISTIČKI ODSEK

o_nama

Opšti internistcki odsek namenjen je za bolničku dijagnostiku i lečenje pacijenata sa različitim internističkim oboljenjima. Najčešće su to kardiološki bolesnici (srčana slabost, nekontrolisana hipertenzija, poremećaji ritma), pulmološki pacijenti sa upalama pluća, pogoršanjem hroničnog bronhitisa, astme, dijabetičari sa mnogobrojnim komplikacijama dijabetesa, bolesnici sa poremećajem funkcije štitaste žlezde, bubrega, hematološkim oboljenjima, reumatskim tegobama, bolestima organa za varenje.


Vrlo često postoji potreba za kraćim ili dužim zbrinjavanjem pacijenata koji su lečeni u drugim ustanovama kao hitna, akutna stanja ili nakon operativnog lečenja i otpuštaju se kao delimično oporavljeni, ali nedovoljno da bi nastavili lečenje u kućnim uslovima. Ovo je pravo mesto za njih.