Specijalna bolnica ZORAMEDIC

Cenovnik

Usluge koje obavite u Specijalnoj bolnici Zoramedic možete platiti na nekoliko načina:

  • Gotovinom
  • Karticama građana
  • Preko računa (virmanski)

 

BOLNIČKO LEČENJE
USLUGA CENA
Plasiranje braunile 1.500,00
Davanje injekcije s.c – usluga (lek se naplaćuje po cenovniku) 1.000,00
Davanje injekcije i.m – usluga (lek se naplaćuje po cenovniku) 1.000,00
Davanje injekcije i.v.- usluga (lek se naplaćuje po cenovniku) 1.500,00
Davanje antibiotika i.m – usluga (lek se naplaćuje po cenovniku) 2.000,00
Davanje infuzije – usluga (usluga obuhvata aplikaciju infuzije i infuzioni rastvor) 3.000,00
Davanje infuzije sa lekom – usluga (usluga obuhvata aplikaciju infuzije i infuzioni rastvor, lek se naplaćuje po cenovniku) 4.000,00
Transfuzija krvi i krvnih derivata – jedna jedinica (usluga obuhvata trebovanje i aplikaciju krvnih derivata, neophodne analize, interreakcija i cena derivata se naplaćuju prema cenovniku Instituta za transfuziju krvi Srbije) 20.000,00
Transfuzija krvi – druga jedinica 10.000,00
Terapijska transfuzija trombocita (usluga obuhvata trebovanje i aplikaciju, neophodne analize i cena derivata se naplaćuju prema cenovniku Instituta za transfuziju krvi Srbije) 15.000,00
Transfuzija trombocita –pul (usluga obuhvata trebovanje i aplikaciju; neophodne analize i cena derivata se naplaćuju prema cenovniku Instituta za transfuziju krvi Srbije) 30.000,00
Terapijska transfuzija krioprecipitata (usluga obuhvata trebovanje i aplikaciju, neophodne analize i cena derivata se naplaćuju prema cenovniku Instituta za transfuziju krvi Srbije) 6.000,00
Terapijska transfuzija sveže smrznute plazme – jedna jedinica (usluga obuhvata trebovanje i aplikaciju, neophodne analize i cena derivata se naplaćuju prema cenovniku Instituta za transfuziju krvi Srbije) 3000 5.000,00
Davanje humanih albumina – usluga (cena humanih albumina se naplaćuje prema cenovniku) 7.500,00
Infuzija preparata gvožđa 6.500,00
Davanje bisfosfonata – usluga (lek se naplaćuje prema cenovniku) 7.000,00
Davanje rastvora za parenteralnu ishranu – usluga (cena gotovih rastovora se naplaćuje prema cenovniku) 6.000,00
Nazotrahealna aspiracija 2.000,00
Inhalacija – usluga, terapija se naplaćuje po cenovniku 1.500,00
Oksigenoterapija (usluga obuhvata oksigenoterapiju i nadzor) 500,00 / h
Oksigenoterapija u bolnickim uslovima 24h 6.000,00
Plasiranje centralnog venskog katetera 18.000,00
Previjanje centralnog venskog katetra 1.500,00
Plasiranje nazogastrične sonde 4.500,00
Klizma 4.000,00
Zamena diska i kese kolostome i ileostome 1.300,00
Plasiranje klasicnog urinarnog katetera 4.000,00
Plasiranje silikonskog urinarnog katetera 5.000,00
Zamena silikonskog urinarnog katetera 4.500,00
Previjanje manje regije 1.450,00
Previjanje srednje regije 1.950,00
Previjanje vece regije 2.950,00
Previjanje, usluga skidanja konaca 3.000,00
Hirurska obrada rane I dekubitusa 8.500,00
Aplikacija sistema za VAC terapiju ambulantno mala I srednja regija 24.000,00
Sternalna punkcija (u cenu ne ulazi lab. obrada materijala koja se naplacuje po vazecem cenovniku laboratorije) 11.000,00
Bipsija kosne srži 14.000,00
Punkcija ascitesa-paracenteza-(u cenu ne ulazi lab. obrada materijala koja se naplacuje po vazecem cenovniku laboratorije) 9.500,00
Pleuralna punkcija-(u cenu ne ulazi lab.obrada materijala koja se naplacuje po vazecem cenovniku laboratorije) 20.000,00
Ekstrakcija i zakljucavanje port a catda 2.000,00
Merenje krvnog pritiska 200,00
Merenje srčane frekvence i saturacije krvi kiseonikom pulsnim oksimetrom 200,00
Glikemija (šećer u krvi) iz periferne krvi (iz prsta) 200,00
Dnevni profil glikemije 2.500,00
Kineziterapija 2.500,00
Fizikalna terapija 3.000,00
Parcijalna medicinska masaža 1.500,00
Opsta medicinska masaža 3.000,00
Ispiranje bešike 200,00
Gastroskopija 18.500,00
Kolonoskopija 22.500,00
Analgosedacija 10.000,00
Uzimanje uzorka i PH analiza 4.000,00
 
BOLNIČKI DAN
USLUGACENA
Bolnicki dan u dvokrevetnom apartmanu15.000,00
Bolnicki dan u jednokrevetnom apartmanu20.000,00
Doplata za intenzivno praćenje – MONITORING5.900,00
Individualna sestrinska nega /12h/7.500,00
Prisustvo pratnje tokom noći9.500,00
PALIJATIVNA NEGA
USLUGACENA
Bolnicki dan u dvokrevetnom apartmanu15.000,00
Bolnicki dan u jednokrevetnom apartmanu20.000,00
Doplata za intenzivno praćenje – MONITORING5.900,00
Individualna sestrinska nega /12h/7.500,00
Prisustvo pratnje tokom noći9.500,00
DNEVNA BOLNICA
USLUGA CENA
Boravak ( nadzor sestre i lekara tokom boravka i usluga aplikacije terapije, jedan obrok. Opšti pregled i cena leka se dodatno naplaćuju po cenovniku) 8.000,00
Davanje bisfosfonata 7.000,00
Aplikacija suportivne onkološke terapije (nadzor sestre i lekara tokom boravka i usluga aplikacije terapije. Opšti pregled i cena leka se dodatno naplaćuju po cenovniku) 4.000,00
Nekomplikovana hemioterapija 10.000,00
Komplikovana hemioterapija 18.000,00
SPECIJALISTIČKI PREGLEDI
USLUGA CENA
Pregled kardiologa 10.000,00
EKG (Elektrokardiogram) 1.500,00
Ultrazvuk srca sa kolor doplerom 10.000,00
Pregled kardiologa sa ultrazvukom srca 15.000,00
Ergometrija (Test opterećenja) 15.000,00
Ergonometrijski stres eho test 17.000,00
Holter krvnog pritiska (24-satni holter krvnog pritiska) 9.000,00
Holter EKG-a (24-satni holter EKG-a) 10.000,00
Pregled gastroenteloga 8.000,00
Proktoloski pregled 8.000,00
Pregled pulmologa/pneumoftiziologa 8.000,00
Pregled alergologa 8.000,00
Spirometrija (Test plućne funkcije) 5.000,00
Pregled pulmologa sa spirometrijom 10.000,00
Alergološke kožne probe na inhalacione alergene 4.000,00
Alergološke kožne probe na nutritivne alergene 6.000,00
Pregled reumatologa 8.000,00
Ultrazvuk zgloba 7.000,00
Infiltracija (“blokada”) 5.000,00
Pregled endokrinologa 8.000,00
Ultrazvuk štitaste žlezde 7.000,00
Pregled endokrinologa sa ultrazvukom štitaste žlezde 12.000,00
Pregled hematologa 8.000,00
Pregled onkologa 8.000,00
Pregled dokumentacije sa sekundarnim misljenjem 8.000,00
Pregled nefrologa 8.000,00
Ultrazvuk bubrega i mokraćovoda 7.000,00
Pregled nefrologa sa ultrazvukom bubrega 12.000,00
Pregled urologa 8.000,00
Pregled urologa sa ultrazvukom 12.000,00
Pregled hirurga 8.000,00
Specijalistički pregled 8.000,00
Pregled neurologa 8.000,00
Dopler krvih sudova vrata 7.000,00
Pregled psihijatra 8.000,00
Dermatološki pregled 8.000,00
Dermatoskopija 5.000,00
Dermatološki pregled sa dermatoskopijom 7.000,00
Biopsija kože 10.000,00
Pregled nutricioniste 8.000,00
Profeskorski pregled 2.000,00
Sekundarno mišljenje bez pregleda 9.500,00
Onkološki konzilijum (3 člana) 36.000,00
Onkološki konzilijum (4 člana) 48.000,00
Vakcinacija protiv gripa u ordinaciji sa pregledom doktora 2.000,00
Pregled za vakcinaciju sa davanjem + cena vakcine 4.500,00
Vakcinacija protiv gripa u kućnoj poseti sa pregledom doktora 6.000,00
Specijalistički pregled sa ultrazvukom 9.500,00
Brzi antigenski test 4.000,00
Pregled specijaliste na terenu 12.000,00
ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA
USLUGA CENA
Ultrazvuk abdomena 7.000,00
Kolor dopler bubrežnih arterija 6.000,00
Ultrazvuk štitaste žlezde 7.000,00
Ultrazvuk dojki 7.000,00
Ultrazvuk mekih tkiva/mišića 7.000,00
Ultrazvuk abdomena i male karlice 9.000,00
Ultrazvuk abdomena sa dopler-om renalnih arterija 9.000,00
Ultrazvuk abdomena sa dopler-om venae portae 9.500,00
Dopler krvnih sudova nogu 8.000,00
Dopler krvnih sudova ruku 8.000,00
Dopler krvnih sudova vrata 7.000,00
Dopler abdominalne aorte 7.000,00
RTG srca i pluća 10.000,00
Nativni RTG abdomena 10.000,00
RTG kostiju zglobova 10,000,00
Opis snimka 1.000,00