Usluge

Stres eho test

Kada se ergo test kombinuje sa ehokardiografskim pregledom neposredno nakon silaska sa trake (ili bicikla) govorimo o stres eho testu. Ultrazvukom se tada gleda pokretljivost pojedinih segmenata srčanog zida i na osnovu toga se zaključuje, indirektno, o dotoku krvi u srcani mišić, odnosno postavlja sumnja na “zakrečenje” krvnih sudova koji hrane srce.

On se koristi kada u EKGu u mirovanju postoje promene koje onemogucavaju tumacenje ergo testa. To je, najčešće, nalaz tzv. bloka leve grane (LBBB), WPW sindroma ili prisustvo pejsmekera (PM). Korisni su i kada običan ergo test nije jasno ni pozitivan, ni negativan, a posebno značajni kod pacijenta koji su već imali neku intervenciju-implantiran stent ili uradjen baj pas.

Bolničko lečenje

Opšti internistički odsek namenjen je za dijagnostiku i lečenje pacijenata sa različitim internističkim oboljenjima....

01

Bolnički dan - ZoraMEdic

Sobe su opremljene po najvišim standardima, sa udobnim krevetima, gde možete birati između...

02

Palijativna nega

Bolničko palijativno zbrinjavanje podrazumeva 24 časovni nadzor lekara i ostalog medicinskog osoblja...

03

Dnevna bolnica

Dnevna bolnica je deo Ambulantno-polikliničkog odseka naše bolnice i namenjena je zbrinjavanju...

04

Specijalistički pregledi

U ambulatnom delu Bolnice moguce je uraditi preglede lekara svih specijalnosti...

05

Ultrazvučna dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika spada u metode pregleda koji na potpuno neinvazivan način...

06

ZORAMEDIC CENOVNIK usluga

Cene pojedinačnih pregleda i cene paketa usluga možete pregledati na stranici Cenovnik....