Usluge

Onkolog

Onkologija je specijalizovana medicinska disciplina i interdisciplinarna nauka koja se bavi uzrocima, faktorima, prevencijom, dijagnostikom i lečenjem tumora.

Pacijent treba da poseti onkologa uveka kada postoji sumnja na postojanje tumora, kada je tumor već dijagnostikovan i potrebno je sprovesti lečenje, ili nakon što je pacijent bio podvrgnut lečenju, kako bi se pratio oporavak.
Neophodno je sprovoditi preventivne preglede, kojima je moguće postići rano otkrivanje tumora.


U bolnici ZORAMEDIC radimo preglede za:

  • tumore dojke (bimanuelni pregled i ultrazvučna dijagnostika)
  • tumore želuca, jetre, pankreasa, creva (ultrazvučna dijagnostika, gastroskopija, rektoskopija, kolonoskopija)
  • tumore bubrega i mokraćnih puteva, prostate
  • tumore štitaste žlezde i dr.

Onkolog je vrlo često deo tima (konzilijuma), čiji su članovi hirurg specijalizovan za hirurško lečenje tumora i radiolog specijalista za lečenje kancera radiološkim metodama.

Njegova uloga uključuje sledeće aktivnosti:

  • objašnjava pacijentu dijagnozu i stadijum u kome se tumor nalazi
  • diskutuje o svim mogućnostima lečenja
  • pruža visokokvalitetnu brigu
  • pomaže pacijentu da upravlja bolom i drugim simptomima ili neželjenim efektima, odnosno da ima što kvalitetniji život
  • kada se rak otkrije u odmaklom stadijumu ili se potpuno izlečenje teško može postići, onkolog vrši palijativno zbrinjavanje pacijenata u okviru naše bolnice

Bolničko lečenje

Opšti internistički odsek namenjen je za dijagnostiku i lečenje pacijenata sa različitim internističkim oboljenjima....

01

Bolnički dan - ZoraMEdic

Sobe su opremljene po najvišim standardima, sa udobnim krevetima, gde možete birati između...

02

Palijativna nega

Bolničko palijativno zbrinjavanje podrazumeva 24 časovni nadzor lekara i ostalog medicinskog osoblja...

03

Dnevna bolnica

Dnevna bolnica je deo Ambulantno-polikliničkog odseka naše bolnice i namenjena je zbrinjavanju...

04

Specijalistički pregledi

U ambulatnom delu Bolnice moguce je uraditi preglede lekara svih specijalnosti...

05

Ultrazvučna dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika spada u metode pregleda koji na potpuno neinvazivan način...

06

ZORAMEDIC CENOVNIK usluga

Cene pojedinačnih pregleda i cene paketa usluga možete pregledati na stranici Cenovnik....