Specijalna Bolnica ZORAMEDIC

ZORAMEDIC je bolnica specijalizovana za bavljenje internom medicinom, sa težištem na palijativnoj nezi i produženom zbrinjavanju gerijatrijskih pacijenata. Popeli smo se koju stepenicu više u mogućnostima pružanja usluga, ne samo ambulantne, već i stacionarne, odnosno bolničke dijagnostike i lečenja.

STACIONARNI DEO ZORAMEDIC-a opremljen je po najvišim svetskim standardima i funkcioniše kroz tri odseka – Odsek palijativne nege i Odsek Bolničkog Lečenja. Visokostručno medicinsko osoblje, lekari različitih specijalnosti i medicinske sestre, tu su da brinu o vama 24h.

Posebno izdvajamo mogućnost bolničkog lečenja onkoloških pacijenata u cilju palijativnog zbrinjavanja, kao i zbrinjavanja i nege svih ostalih bolesnika u terminalnoj fazi drugih bolesti, gde su iscrpljene mogućnosti aktivnog lečenja. Iskusno medicinsko osoblje kao i uslovi smeštaja po najvišim standardima omogućavaju stručnu pomoć i kvalitetnu negu i najkompleksnijih pacijenata.

Odsek produženog gerijatrijskog lečenja namenjen je brizi o starima, kako u fazi akutnih ili akutizacije hroničnih bolesti, tako i dugotrajnijem zbrinjavanju. Kod nas to podrazumeva ne samo zdravstvenu negu, kao što je uobičajeno u domovima za stara lica, već i kompletan 24h medicinski nadzor lekara i medicinskih sestara, sa mogućnošću adekvatnog brzog reagovanja.

U Opštem internističkom odseku naše bolnici možete dobiti kompletnu dijagnostiku, zdravstvenu negu i bolničko lečenje iz svih oblasti interne medicine.

Preko AMBULANTNOG, odnosno specijalističko-konsultativnog odseka, bolnica pruža usluge konsultativnih pregleda stručnjaka svih specijalnosti (interniste, kardiologa, gastroenterologa, pulmologa, alergologa, onkologa, hematologa, nefrologa, reumatologa, dijetologa), ultrazvučnu dijagnostiku srca, abdomena, krvnih sudova, štitaste žlezde, mekih tkiva, RTG dijagnostiku (kosti, pluća, abdomena), endoskopsku dijagnostiku (gastroskopija, kolonoskopija) a, po potrebi, dijagnostičke i terapijske procedure iz drugih oblasti.

Dnevna bolnica pruža mogućnost primene celokupne internističke kao i specifične onkološke terapije, terapije bola, pulsne kortikosteroidne terapije, bisfosfonata, tranzfuzije krvi i krvnih derivata…

Čast nam je i zadovoljstvo da našoj kući ukažete poverenje da brine o najosetljivijem segmentu vaših života – vašem zdravlju. Kao medicinski profesionalci doživljavamo vas kao saradnike u zajedničkom procesu dijagnostike i lečenja, sa istim ciljem – potpuno izlečenje ili postizanje najboljeg mogućeg kvaliteta života uz postojeće zdravstvene tegobe.

Bolnica ZORAMEDIC otvorena je kao nadgradnja uspešnog rada Ordinacije Zora. Ovom bolnicom primarijus prof. dr Zora Naumovic kruniše svoj višedecenijski klinički rad, sa neuporedivo više mogućnosti da se svakom pacijentu koji se obrati za pomoć pruži maksimalno kvalitetna usluga i osećaj istinske brige za njegovo zdravlje. To podrazumeva udruživanje nauke i empatije. Znanje, savremena medicinska tehnologija i lečenje zasnovano na dokazima, kombinuje se sa individualnim i humanim pristupom svakom pacijentu.

Jer, knjige se pišu na osnovu statistike, a svaki je čovek “priča za sebe”…

Svako ko je do sada pokucao na naša vrata uverio se u takav pristup i zato je naš moto bio i ostao – zadovoljan pacijent je najbolja preporuka.

Zdravlje nema cenu, a život nema reprizu!

Dobro došli na Senjak, u Koste Glavinića 5d!

Direktor Specijalne bolnice ZORAMEDIC
Prim. prof. dr sc med. prim. Zora Naumović

internista-kardiolog