Usluge

Farmakološki testovi

Farmakoloski stres eho test služi za dijagnostikovanje angine pektoris kada pacijent, iz bilo kog razloga, nije u stanju da uradi standardni test opterećenja. Vrlo je pogodan za starije osobe, pacijente koji se brzo zamaraju ili, iz bilo kog razloga, teško kreću. Farmakološki test opterećenja srca radi se sa lekovima koji se zove Dobutamin, Adenozin ili Dipiridamol.

I ergometrijski i farmakodinamski testovi se koriste za indirektnu procenu stanja krvnih sudova srca i služe da se na osnovu njih odredi potreba za dopunskom dijagnostikom – koronarografijom, bilo da su u pitanju novonastala stanja ili se radi o pacijentima koji su već imali neku intervenciju na srcu (plasiranje stenta ili urađen baj-pas)

Bolničko lečenje

Opšti internistički odsek namenjen je za dijagnostiku i lečenje pacijenata sa različitim internističkim oboljenjima....

01

Bolnički dan - ZoraMEdic

Sobe su opremljene po najvišim standardima, sa udobnim krevetima, gde možete birati između...

02

Palijativna nega

Bolničko palijativno zbrinjavanje podrazumeva 24 časovni nadzor lekara i ostalog medicinskog osoblja...

03

Dnevna bolnica

Dnevna bolnica je deo Ambulantno-polikliničkog odseka naše bolnice i namenjena je zbrinjavanju...

04

Specijalistički pregledi

U ambulatnom delu Bolnice moguce je uraditi preglede lekara svih specijalnosti...

05

Ultrazvučna dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika spada u metode pregleda koji na potpuno neinvazivan način...

06

ZORAMEDIC CENOVNIK usluga

Cene pojedinačnih pregleda i cene paketa usluga možete pregledati na stranici Cenovnik....