Usluge

Test opterećenja (ergo test)

Krvni sudovi srca ne vide se lako, niti standardnim kardiološkim pregledom i mogu se direktno prikazati jedino koronarografijom. Test opterećenja je prva stepenica u indirektnoj proceni stanja krvnih sudova srca. Ovaj test se kod nas obavlja na pokretnoj traci (treadmill), uz korišćenje vrhunskih računarskih programa za evaluaciju EKG parametara. Tokom testa procenjujemo funkciju srca u uslovima postepenog fizičkog opterećenja (povećavanje brzine kretanja i nagiba trake na kojoj pacijent hoda). Tokom testa prati se kretanje pulsa, krvnog pritiska i kontinuirani EKG zapis, uz kliničko praćenje pacijenta. Primenjuje se kod bolova u grudima, sumnje na anginu pektoris, procenu ozbiljnosti angine pektoris, posle infarkta miokarda i kod visokog arterijskog pritiska, kao i poremećaja srčanog ritma. Na osnovu rezultata testa postavlja se, ukoliko je potrebno, indikacija za koronarografiju.

Ponovljenim testiranjima možemo pratiti i efekte preduzetih terapijskih mera, bilo da je u pitanju medikamentozno lečenje, ili stanje nakon plasiranja stenta ili bajpasa.

Test se ocenjuje kao pozitivan ili negativan, a bolje je je kada je negativan, jer tada ne očekujemo da postoji problem sa krvnim sudovima srca. Inače je u medicini , najčešće, bolje kada se neki nalaz označi kao negativan.

Bolničko lečenje

Opšti internistički odsek namenjen je za dijagnostiku i lečenje pacijenata sa različitim internističkim oboljenjima....

01

Bolnički dan - ZoraMEdic

Sobe su opremljene po najvišim standardima, sa udobnim krevetima, gde možete birati između...

02

Palijativna nega

Bolničko palijativno zbrinjavanje podrazumeva 24 časovni nadzor lekara i ostalog medicinskog osoblja...

03

Dnevna bolnica

Dnevna bolnica je deo Ambulantno-polikliničkog odseka naše bolnice i namenjena je zbrinjavanju...

04

Specijalistički pregledi

U ambulatnom delu Bolnice moguce je uraditi preglede lekara svih specijalnosti...

05

Ultrazvučna dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika spada u metode pregleda koji na potpuno neinvazivan način...

06

ZORAMEDIC CENOVNIK usluga

Cene pojedinačnih pregleda i cene paketa usluga možete pregledati na stranici Cenovnik....