Usluge

Palijativna nega

Bolničko palijativno zbrinjavanje podrazumeva 24 časovni nadzor lekara i ostalog medicinskog osoblja kod osoba sa teškim i neizlečivim bolestima, najcesce u terminalnim fazama. U stadijumima kada ne očekujemo izlečenje kod pacijenta mozemo da mu ublazimo fizicke patnje i pruzimo psiholosku, socijalnu i emotivno-duhovnu podrsku.

I pored velikog napretka medicine i danas smo u situaciji da se srećemo sa stadijumima teških bolesti u kojima ne očekujemo izlečenje kod pacijenta. Iako smo tada izgubili bitku sa bolešću, ne smemo dozvoliti da ona izaziva velike višemesečne patnje kod pacijenta i njegove porodice.

Palijativna terapija se bavi ublažavanjem ovih patnji. Pored medicinske, potpora pacijentu i porodici mora biti psihološka, socijalna i emotivno-duhovna.

Palijativna nega primenjuje se kod svakog bolesnika kod kojeg je postavljena dijagnoza teške hronične ili neizlečive bolesti, dakle onda kada ne možemo govoriti o izlečenju, ali ni prihvatiti sve limite koje bolest želi nametnuti.Naprotiv, interdisciolinarnim pristupom želimo da prevazidjemo ogranicenja, otklonimo ili ublazimo tegobe, popravimo kvalitet života, pružimo podršku porodici, koja je, kao i sami pacijenti, vrlo često nepripremljena i nedovoljno informisana o stadijumu razvoja bolesti.

Ona uključuje sve postupke lečenja koji su započeti, a posebno važan zadatak palijativne medicine je nega i briga o pacijentima kod kojih prepoznajemo putanju kraja života i koji zahtevaju uglavnom potporno i simptomatsko lečenje uznapredovale bolesti.

Ovo je područje medicine je najveći izazov za medicinsko osoblje, jer uz medicinske postupke uključuje najintimnije ljudske strahove, psihologiju, duhovnost, dotiče filozofiju i religiju. Za naš palijativni tim ovo je područje strasti i borbe za kvalitetno produženje života bez poniženja, u komforu medicinskih postupaka i terapijskih mogućnosti.

Koji bolesnici su za palijativnu negu?

Uopšteno, kriteriji uključuju program nastavka bolničkog liječenja za bolesnike čije bi otpuštanje nakon završene epizode akutnog lečenja moglo prouzrokovati bitno pogoršanje njihove bolesti, delatnost zdravstvene nege i rehabilitacije posle završenog akutnog lečenja, te palijativu u užem smislu za bolesnike kojima se prognozira kratko preživljavanje i kojima, u uslovima u kojima žive, nije moguće obezbediti adekvatnu negu i kupiranje tegoba.

Svaka teška bolest može imati svoju terminalnu fazu i ona se najčešće dešava kod starih, mada nijedna životna dob nije poštedjena. Tegobe koje tada pacijenti osećaju mogu biti različite, a najčešći su:

  • bol različite lokalizacije
  • otežano disanje
  • mučnina
  • smetnje sa ishranom i stolicom
  • smetnje sa mokrenjem
  • otežana pokretljivost
  • smetnje sa snom
  • strah i različite psihičke patnje

Kada je najbolje vreme, kako i gde?

Usluge palijativnog zbrinjavanja treba da se pružaju u kontinuitetu, da su uvek dostupne svim pacijentima u skladu sa potrebama i da budu pružene na željenom mestu pacijenta. Najbolje je , kada postoje mogucnosti za to, sprovoditi individualnu palijativnu negu u domu pacijenta, a preko dnevnih bolnica omogućiti dopunu lečenja preko sprovodjenja odredjenih dijagnostičkih I terapijskih postupaka (hemioterapija, abdominalna punkcija, pleuralna punkcija..).

Kada su iscrpljene te mogućnosti pacijenta treba smestiti u bolnicu gde će dobiti sve sto mu je potrebno.

Mi smo tu da vam omogućimo usluge dnevne bolnice i bolničkog lečenja kroz aktivan, holistički i multidisciolinarni pristup čitavog tima u koji su uključeni lekari različitih specijalnosti, medicinske sestre, negovateljice, psihijatri, psiholozi, nutricionisti …

Bolničko palijativno zbrinjavanje podrazumeva 24 časovni nadzor lekara i ostalog medicinskog osoblja, kako za one korisnike kojima je to potrebno iz medicinskih razloga, tako i za usluge privremenog stacionarnog zbrinjavanja radi pružanja mogućnosti predaha porodici, a, naravno i trajnog zbrinjavanja korisnika sa ciljem olakšanja tegoba i poboljšanja kvaliteta života.

Važan segment palijativnog zbrinjavanja je i podrska porodici tokom lečenja, kada im je omogućeno prisustvo kraj bolesnika u vremenu i meri u kojoj to žele, a objektivno je izvodljivo.

Bolničko lečenje

Opšti internistički odsek namenjen je za dijagnostiku i lečenje pacijenata sa različitim internističkim oboljenjima....

01

Bolnički dan - ZoraMEdic

Sobe su opremljene po najvišim standardima, sa udobnim krevetima, gde možete birati između...

02

Palijativna nega

Bolničko palijativno zbrinjavanje podrazumeva 24 časovni nadzor lekara i ostalog medicinskog osoblja...

03

Dnevna bolnica

Dnevna bolnica je deo Ambulantno-polikliničkog odseka naše bolnice i namenjena je zbrinjavanju...

04

Specijalistički pregledi

U ambulatnom delu Bolnice moguce je uraditi preglede lekara svih specijalnosti...

05

Ultrazvučna dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika spada u metode pregleda koji na potpuno neinvazivan način...

06

ZORAMEDIC CENOVNIK usluga

Cene pojedinačnih pregleda i cene paketa usluga možete pregledati na stranici Cenovnik....