Usluge

Bolničko lečenje

Opšti internistčki odsek namenjen je za bolničku dijagnostiku i lečenje pacijenata sa različitim internističkim oboljenjima. Najčešće su to kardiološki bolesnici (srčana slabost, nekontrolisana hipertenzija, poremećaji ritma), pulmološki pacijenti sa upalama pluća, pogoršanjem hroničnog bronhitisa, astme, dijabetičari sa mnogobrojnim komplikacijama dijabetesa, bolesnici sa poremećajem funkcije štitaste žlezde, bubrega, hematološkim oboljenjima, reumatskim tegobama, bolestima organa za varenje.

Vrlo često postoji potreba za kraćim ili dužim zbrinjavanjem pacijenata koji su lečeni u drugim ustanovama kao hitna, akutna stanja ili nakon operativnog lečenja i otpuštaju se kao delimično oporavljeni, ali nedovoljno da bi nastavili lečenje u kućnim uslovima. Ovo je pravo mesto za njih.

Bolničko lečenje

Opšti internistički odsek namenjen je za dijagnostiku i lečenje pacijenata sa različitim internističkim oboljenjima....

01

Bolnički dan - ZoraMEdic

Sobe su opremljene po najvišim standardima, sa udobnim krevetima, gde možete birati između...

02

Palijativna nega

Bolničko palijativno zbrinjavanje podrazumeva 24 časovni nadzor lekara i ostalog medicinskog osoblja...

03

Dnevna bolnica

Dnevna bolnica je deo Ambulantno-polikliničkog odseka naše bolnice i namenjena je zbrinjavanju...

04

Specijalistički pregledi

U ambulatnom delu Bolnice moguce je uraditi preglede lekara svih specijalnosti...

05

Ultrazvučna dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika spada u metode pregleda koji na potpuno neinvazivan način...

06

ZORAMEDIC CENOVNIK usluga

Cene pojedinačnih pregleda i cene paketa usluga možete pregledati na stranici Cenovnik....