Usluge

Pulmolog

Pregled specijaliste pulmologa sprovodi se u cilju dijagnostikovanja i lečenja bolesti pluća, kao što su zapaljenja, astma, hronični opstruktivni bronhitis, emfizem, tumori…

Otežano disanje, sviranje u grudima, suv, nadražajni kašalj, kašalj sa iskašljavanjem bilo kakvog ispljuvka, a posebno ako u njemu ima krvi, bolovi pri disanju ili kašlju, nedostatak vazduha ili kratak dah pri aktivnostima koje ste ranije dobro podnosili – to su najčešći simptomi koji opominju da se treba javiti pulmologu.

RTG snimak pluća je neophodan za prvi pregled pulmologa, koji će odrediti da li je potrebna dalja dopunska dijagnostika (MDCT, odnosno skener, MR-magnetna rezonanca, bronhoskopija sa biopsijom i dr.) RTG dijagnostiku moguće je uraditi u našoj bolnici, a svu eventualnu dopunsku dijagnostiku u zdravstvnim ustanovama sa kojima sarađujemo, bilo da je mi organizujemo ili vam pomognemo da to uradite u ličnoj režiji.

Spirometrija predstavlja test koji se izvodi radi procene funkcije pluća i sastavni je deo pregleda pulmologa.
To je:

  • jednostavan, brz i bezbolan test
  • njime se mere se volumeni (zapremine) vazduha koje pacijent može da udahne ili izdahne iz pluća tokom različitih faza običnog ili forsiranog disanja
  • predstavlja zlatni standard za postavljanje dijagnoze hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP), procenu njene težine, progresije, odgovara na terapiju i prognoze

Koristi se i za dijagnostikovanje i procenu težine drugih bolesti disajnih organa, kod ispitivanja uticaja faktora radne sredine, procene sposobnosti ronjenja i određivanja profesionalne sposobnosti za određena zanimanja.

Spirometrija se radi i u okviru preoperativne pripremei procene operativnog rizika bolesnika sa bolestima disajnih puteva i pluća.

Bolničko lečenje

Opšti internistički odsek namenjen je za dijagnostiku i lečenje pacijenata sa različitim internističkim oboljenjima....

01

Bolnički dan - ZoraMEdic

Sobe su opremljene po najvišim standardima, sa udobnim krevetima, gde možete birati između...

02

Palijativna nega

Bolničko palijativno zbrinjavanje podrazumeva 24 časovni nadzor lekara i ostalog medicinskog osoblja...

03

Dnevna bolnica

Dnevna bolnica je deo Ambulantno-polikliničkog odseka naše bolnice i namenjena je zbrinjavanju...

04

Specijalistički pregledi

U ambulatnom delu Bolnice moguce je uraditi preglede lekara svih specijalnosti...

05

Ultrazvučna dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika spada u metode pregleda koji na potpuno neinvazivan način...

06

ZORAMEDIC CENOVNIK usluga

Cene pojedinačnih pregleda i cene paketa usluga možete pregledati na stranici Cenovnik....